Tarieven geldig vanaf 1 januari 2024

Consultatie en diagnostiek

Code­ Beschrijving Prijs
C002 Periodieke controle
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van de DPSI-score
26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 26,75
C010 Schriftelijke medische anamnese
Indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.
26,75
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion 126,72
C014 Pocketregistratie 42,24
C015 Parodontiumregistratie 84,48

Preventieve mondzorg

Code  Beschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min)
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s).
15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min)
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.
15,78
M03 Gebitsreiniging (per 5 min)
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.
15,78
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement (element geb. verrichting)
Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gat in een element (caviteit),het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariës conserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.
31,68
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen/toedienen medicament 7,04
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek *
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht. De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
21,12
M40 Fluoridebehandeling 17,60

Verdoving

Code Beschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving 9,15
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 17,60

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

Code Beschrijving Prijs
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex 38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard 28,116
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 126,72
T042 Consult parodontale nazorg 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg 189,38
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces 95,04
T163 Toepassing lokaal medicament 76,03
T165 Uitgebreide voedingsanalyse
Het stellen van de diagnose ‘tandvleesabces’, het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel, en het geven van instructie.
70,40

Diversen

Code Beschrijving Prijs
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 18,50
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 16,03
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 18,50
C020 Mondzorg aan huis 21,12
C90 Niet nagekomen afspraak
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden verplaatst of geannuleerd. Bij de volgende gevallen behoud ik mij het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen: Niet tijdige annulering van de afspraak; Zodanig te laat komen op de afspraak dat behandeling niet meer mogelijk is; Niet verschijnen op de afspraak. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
45,00

* Deze codes zijn exclusief materiaal, techniek en laboratoriumkosten.