Huisregels

Behandeling volgens afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden verplaatst of geannuleerd.
Dit biedt mij de mogelijkheid om de tijd op te vullen.
Bij de volgende gevallen behoud ik mij het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen:

  • Niet tijdige annulering van de afspraak;
  • Zodanig te laat komen op de afspraak dat behandeling niet meer mogelijk is;
  • Niet verschijnen op de afspraak.

Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas mee te brengen.

Wijzigingen

Wijziging van uw persoonlijke en/of medische gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan mij kenbaar te maken.

Verlies van persoonlijke bezittingen

Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen in de wachtkamer of overige ruimtes.

Huisdieren

Wegens de wettelijke richtlijnen voor infectiepreventie is het is niet mogelijk om huisdieren mee te nemen naar de afspraak.

Mobiele telefoon

De mobiele telefoon dient voorafgaand aan de afspraak te worden uitgezet.

Het e-mail adres is te gebruiken voor:

  • Het aangeven dat u een afspraak wilt maken;
  • Het stellen van algemene vragen;
  • Het stellen van medisch inhoudelijke vragen;
  • Het aangeven dat u wilt inschrijven als nieuwe patiënt;
  • Het wijzigen van adres, telefoon en verzekeringsgegevens;
  • Het annuleren van een afspraak (uiterlijk 24 uur van te voren).