De praktijk

Het eerste bezoek

Tijdens het 1e bezoek zal ik na de kennismaking eerst een digitale kaart van u gaan aanmaken. Hiervoor is het verplicht dat u zich kunt legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van uw BSN. Als u verzekerd bent voor tandheelkunde, dan dient u ook uw pasje van de verzekering bij u te hebben.

Verder is het van belang voor de behandeling dat ik uw medische status en medicijngebruik weet, daarom neem ik een medische anamnese af. Een medische anamnese is een gezondheidsvragenlijst die uw medische voorgeschiedenis in kaart brengt. Uit de anamnese kan worden opgemaakt of er beperkingen zijn voor de behandeling of dat de behandeling op een later tijdstip met de juiste voorzorgsmaatregelen wel plaats kan vinden. Ook zijn er ziekten die een minder goed resultaat op de behandeling geven of eerder ontstekingen geven in de mond. Door deze anamnese kunnen medische calamiteiten voorkomen worden. Mocht u medicijnen gebruiken, kunt u deze dan aan mij doorgeven.

Tijdens het eerste bezoek bekijk ik hoe de conditie van uw tandvlees en mondhygiëne is. Mijn bevindingen zal ik met u bespreken en aan de hand hiervan stel ik u een behandelplan voor. Ook zal er een mondhygiëne instructie plaatsvinden. Bij voldoende tijd maak ik ook al een start met de behandeling, mocht de medische anamnese dat toelaten.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

NVM: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

NVvP: Nederlandse Vereniging voor Parodontologen

en sta geregistreerd in het KRM, KwaliteitsRegister Mondhygiënisten en diplomaregister.