Links

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënistenwww.mondhygienisten.nl
Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar is aangesloten bij de beroepsvereniging voor mondhygiënisten.

DiplomaRegister Mondhygiënistenwww.mondhygienisten.nl/index.php/vakinformatie/diplomaregister
Mondhygiënist Marinka Vogelaar is opgenomen in het DiplomaRegister mondhygiënisten.

KwaliteitsRegister Mondhygiënistenwww.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl
Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar is opgenomen in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten.

Nederlandse Vereniging voor Parodontologiewww.nvvp.org
Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Tandarts.nl www.tandarts.nl/mondverzorging
Uitgebreide website over allerlei tandaandoeningen.

Alles over het gebitwww.allesoverhetgebit.nl
Voor informatie over behandelingen en effecten van behandelingen.