Het beroep mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus.
Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De titel “mondhygiënist” is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van een diploma mondhygiënist.

Het beroep van mondhygiënist is in de basis gericht op preventie.
Dit houdt in het voorkomen van aandoeningen aan het gebit en de het gebit omringende weefsels. De curatieve taken zullen volgen bij het behandelen van tandvleesaandoeningen.