Tarieven vanaf 1 januari 2020

Consultatie en diagnostiek

Code­ Beschrijving Prijs
C11 Periodieke controle
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van de DPSI-score
22,16
C22 Schriftelijke medische anamnese
Indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.
22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Het uitvoeren van onderzoek, het stellen van een diagnose en het maken van een behandelplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiënt is opgenomen. Dit is nodig bij bijvoorbeeld nieuwe patiënten of bij patiënten waarbij de gebitstoestand veel is veranderd (door bijvoorbeeld gebitsslijtage). Deze prestatie betreft tevens het beoordelen van (extern) gemaakte (röntgen)foto’s. Het behandelplan kan zowel bedoeld zijn voor het direct uitvoeren van een behandelplan als het vastleggen van de wensen van de patiënt en behandelstrategie voor de korte en/of lange termijn. Tevens omvat de prestatie het verwijzen naar andere zorgaanbieders ten behoeve van het uitvoeren van (deel) plannen. Door het zorgplan worden doelen per element(en) gesteld. Dit kan leiden tot aanvullend onderzoek.
104,95

Preventieve mondzorg

Code  Beschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min)
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s).
13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min)
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.
13,07
M03 Gebitsreiniging (per 5 min)
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.
13,07
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement
Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gat in een element (caviteit),het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.
26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek *
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht. De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
17,49
M40 Fluoridebehandeling 14,58

Verdoving

Code Beschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,58

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

Code Beschrijving Prijs
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 61,22
T42 Consult parodontale nazorg 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 169,09
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces
Het stellen van de diagnose ‘tandvleesabces’, het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel, en het geven van instructie.
78,71

Diversen

Code Beschrijving Prijs
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15,32
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,28
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 15,32
C80 Mondzorg aan huis
Het geven van mondzorg aan huis, indien de patiënt niet zelf naar de praktijk kan komen en de patiënt of zijn verzorger een verzoek hiervoor heeft ingediend. NB: Vervoerskosten vallen niet onder de Wmg. Vervoerskosten/reiskosten zijn niet inbegrepen en zullen afhankelijk van de afstand apart in rekening worden gebracht.<
17,19
C90 Niet nagekomen afspraak
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden verplaatst of geannuleerd. Bij de volgende gevallen behoud ik mij het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen: Niet tijdige annulering van de afspraak; Zodanig te laat komen op de afspraak dat behandeling niet meer mogelijk is; Niet verschijnen op de afspraak. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
35,00

* Deze codes zijn exclusief materiaal, techniek en laboratoriumkosten.